Skip to content

Hagemaen er et lite firma som har drevet med hagerelaterte aktiviteter i mange år. Nå har jeg bygget meg et stort hobbydrivhus og vil bruke dette blant annet til å formidle og dele kunnskap om hage og planter. Jeg er utdannet gartner fra Hjeltnes Gartnerskole, og har lang erfaring i både foredrag og kursvirksomhet. Jeg er pensjonert brannmann og bruker nå all min fritid på hage. Jeg har vært engasjert i Hageselskapet både lokalt og nasjonalt i en årrekke. Er for tiden leder i Hageselskapet Rogaland. Har laget en rekke hageprogram i samarbeid med TVVest, det vil også denne våren bli sendt 8 nye hageprogram.

Ole Geir Skjæveland